Meaning of home and health dynamics among younger older people in Sweden

Maya Kylén, Charlotte Löfqvist, Maria Haak, Susanne Iwarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Meaning of home and health dynamics among younger older people in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap