Meanings of feeling well for women with fibromyalgia

Päivi Juuso, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The researchers' focus in this study was to elucidate meanings of feeling well for women with fibromyalgia (FM). We obtained narrative interviews with 13 women with FM and used a phenomenological-hermeneutic interpretation to analyze the interview texts. Our interpretation of the findings shows that for women with FM meanings of feeling well can be understood as having strength to be involved. The women's experiences of feeling well meant being in control, having power, finding one's own pace, and experiencing feelings of belonging.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)694-706
Antal sidor13
TidskriftHealth Care for Women International
Volym34
Nummer8
DOI
StatusPublicerad - 2013
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Meanings of feeling well for women with fibromyalgia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här