Measuring fatigue in Parkinson's disease: a psychometric study of two brief generic fatigue questionnaires.

Peter Hagell, Arja Höglund, Jan Reimer, Brita Eriksson, Ingmari Knutsson, Håkan Widner, David Cella

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

78 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring fatigue in Parkinson's disease: a psychometric study of two brief generic fatigue questionnaires.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap