Measuring oral health from a public health perspective

Gunvi Johansson, Björn Söderfeldt, Elisabeth Wärnberg Gerdin, Arne Halling, Björn Axtelius, Anna-Lena Ostberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    6 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring oral health from a public health perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap