Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments

Karin Bertills, Mats Granlund, Lilly Augustine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap