Mechanisms of Moral Disengagement and Their Associations With Indirect Bullying, Direct Bullying, and Pro-Aggressive Bystander Behavior

Marlene Bjärehed, Robert Thornberg, Linda Wänström, Gianluca Gini

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

82 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanisms of Moral Disengagement and Their Associations With Indirect Bullying, Direct Bullying, and Pro-Aggressive Bystander Behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap