Med minnen av en framtid - integration och etablering som meningsskapande processer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

39 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Att flytta innebär att lära sig ett nytt socialt sammanhang, men också ett uppbrott från vår livshistoria. Nutid, dåtid och framtid behöver omförhandlas i ett nytt socialt sammanhang för att (åter-)skapa mening och därmed fortsätta intrigen i livsberättelsen. Vi vill undersöka hur integration och etablering kan förstås som en meningsskapande process och vad ett sådant perspektiv innebär för förståelsen för mötet mellan nyanländ och policy. Har vi en etableringsprocess som ger individen verktyg för att skapa minnen av en ny framtid?

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)8-24
Antal sidor16
TidskriftArbetsmarknad & Arbetsliv
Volym23
Nummer1
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Citera det här