Medborgaren i samhällsforskaren: reflektioner utifrån en kvantitativ innehållsanalys som berör sociala konflikter och mänskliga rättigheter i Argentina

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapportKapitel i bok

34 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Den här artikeln syftar till att å ena sidan utforska metodologiska debatter om forskarnas roll i kunskapsproduktionen och å andra sidan kritiskt granska en fallstudie från ett tidigare forskningsprojekt i Argentina. Texten är konstruerad på följande sätt. Först presenteras en kort historisk översikt över den argentinska militärjuntans (1976-1983) kränkning av mänskliga rättigheter. Sedan presenteras några utdrag ur en studie4 jag genomförde som berörde en marinkaptens avslöjanden (1995) om det slutliga ödet för en stor del av den politiska oppositionen, där tonvikten ligger på de teoretiska och metodologiska ställningstaganden som styrde och påverkade forskningsprocessens olika steg.

Avslutningsvis gör jag en reflektion kring situationer eller problem som man som medborgare-samhällsforskare står inför när man studerar den sociala verkligheten ur ett socialt konfliktperspektiv, och hur värderingar påverkar tolkningar av ett material. Jag reflekterar också kring operationaliseringsprocesser, då abstrakta begrepp omvandlas till konkreta empiriska mätbara kategorier; hur man konstruerar ett mätverktyg för att observera, synliggöra och insamla data, och hur man i analysen återkopplar mempiri till teori för att besvara eller förhålla sig till de frågeställningar som styr forskningsprocessen.

OriginalspråkSvenska
Titel på värdpublikationDen metodologiska labyrinten
Undertitel på värdpublikationerfarenheter och vägval inom samhällsvetenskaplig forskning
RedaktörerJoakim Thel, er
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
Sidor23-47
Antal sidor24
ISBN (tryckt)9789197942256
StatusPublicerad - 2014

Publikationsserier

NamnKristianstad University Press
Nummer2014:01

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här