Menopause is a natural stage of aging: a qualitative study

I. M. P. S. Ilankoon, Kerstin Samarasinghe, Carina Elgán

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Menopause is a natural stage of aging: a qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap