Met and unmet nursing care needs in men with prostate cancer: an explorative study. Part II

Liselotte Jakobsson, Ingalill Rahm Hallberg, Lars Lovén

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    20 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Met and unmet nursing care needs in men with prostate cancer: an explorative study. Part II”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap