Methodological issues in emergent evaluations of health programs: lessons from Iberoamerica

Francisco J. Mercado-Martinez, Luz Maria Tejada-Tayabas, Jane Springett

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  14 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Methodological issues in emergent evaluations of health programs: lessons from Iberoamerica”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap