Microbiological composition associated with interleukin-1 gene polymorphism in subjects undergoing supportive periodontal therapy.

Mette R Agerbaek, Niklaus P Lang, G. Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Microbiological composition associated with interleukin-1 gene polymorphism in subjects undergoing supportive periodontal therapy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap