Middle Eastern mothers in Sweden, their experiences of the maternal health service and their partners involvement

Pernilla Ny, Lars Plantin, Elisabeth D. Karlsson, Anna-Karin Dykes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Middle Eastern mothers in Sweden, their experiences of the maternal health service and their partners involvement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap