Military families in Estonia, Slovenia and Sweden: similarities and differences

Kairi Kasearu, Ann-Margreth E. Olsson, Andres Sisplane, Janja Vuga Bersnec

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Military families in Estonia, Slovenia and Sweden: similarities and differences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap