Minimal Eating Observation Form: reliability and validity

Albert Westergren, Christina Lindholm, Anna Matsson, Kerstin Ulander

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    41 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Minimal Eating Observation Form: reliability and validity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap