Minnenas trädgård: ett underlag för utvärdering av utemiljön vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom

Maria Hultén, Theresa Larsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

2 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bakgrund: Alla individer mår bra av regelbunden utevistelse, trots detta har personer med demenssjukdom som bor på särskilda boenden inte alltid den möjligheten. Om personen med demenssjukdom får leva i en stimulerande miljö kan det bidra till att personens funktioner bibehålls. Syfte Att skapa ett underlag för utvärdering av en ny utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Metod Datainsamlingen vid aktionsforskningsprojektet skedde genom fokusgruppsamtal med personal på boendet och deltagare i projektet, totalt fem informanter. Resultat Informanternas tankar och erfarenheter analyserades och delades in i tre huvudkategorier för att beskriva projektet – utformning, hinder och mål. Utvärderingsbedömning en organisatorisk struktur är en förutsättning för projektets genomförbarhet och behöver utvecklas för att projektet ska kunna utvärderas. Utvärderingsplan visar på olika utvärderingspunkter och möjliga tidpunkter när datainsamling är lämplig.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagHögskolan Kristianstad
StatusPublicerad - 2010
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.2010:3
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • demenssjukdom
  • särskilt boende
  • trädgård
  • utemiljö

Citera det här