Mirror, peephole and video: the role of contiguity in children’s perception of reference in iconic signs

Sara M. Lenninger, Tomas Persson, Joost van der Weijer, Göran Sonesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mirror, peephole and video: the role of contiguity in children’s perception of reference in iconic signs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap