Mode of reproduction in Arabidopsis suecica

Torbjörn Säll, Christina Lind-Halldén, Mattias Jakobsson, Christer Halldén

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  6 Citeringar (Scopus)
  2 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Mode of reproduction in Arabidopsis suecica”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap