Model emulsions to study the mechanism of industrial mayonnaise emulsification

Andreas Håkansson, Chaudhry Zishan, Innings Fredrik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Model emulsions to study the mechanism of industrial mayonnaise emulsification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap