Modelling user experience of adaptive streaming video over fixed capacity links

Åke Arvidsson, Milosh Ivanovich, Paul Fitzpatrick

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
26 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling user experience of adaptive streaming video over fixed capacity links”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Computer Science