Models-of-self and models-of-others as related to facial muscle reactions at different levels of cognitive control

Marianne Sonnby-Borgström, Peter Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Models-of-self and models-of-others as related to facial muscle reactions at different levels of cognitive control”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap