Moral dichotomization at the heart of prejudice: the role of moral foundations and intolerance of ambiguity in generalized prejudice

Erik Forsberg, Artur Nilsson, Øyvind Jørgensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Moral dichotomization at the heart of prejudice: the role of moral foundations and intolerance of ambiguity in generalized prejudice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap