Moral disengagement and verbal bullying in early adolescence: A three-year longitudinal study

Marlene Bjärehed, Robert Thornberg, Linda Wänström, Gianluca Gini

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Moral disengagement and verbal bullying in early adolescence: A three-year longitudinal study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap