Morphological and molecular analyses on Richtersius (Eutardigrada) diversity reveal its new systematic position and lead to the establishment of a new genus and a new family within Macrobiotoidea

Roberto Guidetti, Lorena Rebecchi, Roberto Bertolani, K. Ingemar Jönsson, Reinhardt M. Kristensen, Michele Cesari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

44 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Morphological and molecular analyses on Richtersius (Eutardigrada) diversity reveal its new systematic position and lead to the establishment of a new genus and a new family within Macrobiotoidea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap