Mothers' representations of caregiving and their adult children's representations of attachment: intergenerational concordance and relations to beliefs about mothering

Hans Bengtsson, Elia Psouni

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  5 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Mothers' representations of caregiving and their adult children's representations of attachment: intergenerational concordance and relations to beliefs about mothering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Konst och humaniora

  Samhällsvetenskap