Motion on an inclined plane and the nature of science

Ann-Marie Pendrill, Peter Ekström, Lena Hansson, Patrik Mars, Lassana Ouattara, Ulrika Ryan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Motion on an inclined plane and the nature of science”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Samhällsvetenskap