Motor imagery activates the cerebellum regionally: a SPECT rCBF study with 99mTc-HMPAO

Erik Ryding, Jean Decety, Hans Sjöholm, Georg Stenberg, David H. Ingvar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

118 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Motor imagery activates the cerebellum regionally: a SPECT rCBF study with 99mTc-HMPAO”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap