Movement and physical activity in early childhood education and care policies of five nordic countries

Ann Christin Sollerhed, Line Grønholt Olesen, Karsten Froberg, Anne Soini, Arja Sääkslahti, Gudrún Kristjánsdóttir, Rúnar Vilhjálmsson, Ingunn Fjørtoft, Robert Larsen, Jan Eric Ekberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)
32 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Movement and physical activity in early childhood education and care policies of five nordic countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar