Multimodality in language education: exploring the boundaries of digital texts

Anna-Lena Godhe, Petra Magnusson

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument (paper)

    11 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Multimodality in language education: exploring the boundaries of digital texts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap