Multimodalt meningsskapande i modersmålsämnet

  Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentationPeer review

  Sammanfattning

  I presentationen diskuteras förutsättningar för multimodalt meningsskapande i den svenska gymnasieskolans svenskämne. Vilket utrymme ges i styrdokumenten för ett multimodalt meningsskapande och vad erkänns som lärande? I en översiktlig analys utifrån en multimodal teoriram av styrdokumenten för svenskämnet i Gy 11 pekas på möjligheter att utveckla förutsättningarna för ett multimodalt meningsskapande i svenskämnet (Magnusson, 2014). Genom att utgå från multimodal teori och begrepp som används i multimodal teoribildning synliggörs de förändrade förutsättningar för meningsskapandet som, bland annat på grund av den snabba medieteknologiska utvecklingen, är en reell utmaning i nutidens skola.

  Utifrån ett pågående analysarbete av elevarbeten i gymnasieskolans valbara kurs Skrivande belyses möjligheter att diskutera meningsskapande på generell och mer specifik nivå (Tønnessen, 2011). På den generella nivån används begreppet multiliteracies (Kalantzis & Cope, 2012) och för specifik nivå är utgångspunkten de olika teckenvärldarnas/teckensystemens (eng. mode) specifika resurser baserat på Kress och van Leeuwen (2001) och Kress (2010). I det praktiska exemplet används multimodal teoribildning och begrepp för att analysera en lyrikuppgift avseende uppgiftens möjligheter och elevernas val av lösningar. Därefter diskuteras elevernas uppgiftslösningar ur ett bedömningsperspektiv. Om och hur bedömning av det multimodala meningsskapandet sker och i vilken grad multimodalt meningsskapande erkänns som lärande (Selander & Kress, 2010) är en central del i inlemmandet av en icke-hierarkisk och medieekologisk syn på meningsskapandet i skolan. I presentationen ligger också en problematisering av frågan om modersmålsämnets möjligheter, och ansvar, för utvecklandet av multimodalt meningsskapande.

   

  Referenser

  Magnusson, Petra (2014). Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan. Diss. Malmö: Malmö högskola.

  Kalantzis, Mary & Cope, Bill (2012). Literacies. Port Melbourne, Vic: Cambridge University Press.

  Kress, Gunther R. (2010). Multimodality, A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

  Selander, Staffan, & Kress, Gunther (2010). Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts.

  Tønnessen, Elise Seip (2011). Multimodal textkompetense og dataspill. I Ellvin, Madeleine, Skar, Gustav & Tengberg, Michael (Red.), Svenskämnet i förändring. Perspektiv på de nya kurs- och ämnesplanerna. Svensklärarföreningens årsskrift 2011, Svensklärarserien 234.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2015
  EvenemangNordiska konferensen för modersmålsdidaktik 5 | NNMF5 Vasa, 3-4 december Tema: Framtida berättelser -
  Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

  Konferens

  KonferensNordiska konferensen för modersmålsdidaktik 5 | NNMF5 Vasa, 3-4 december Tema: Framtida berättelser
  Period80-01-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)
  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • bedömning
  • meningsskapande
  • multiliteracies

  Citera det här