Multitasking and synchronous work: complexities in teacher work

Göran Brante

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    25 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Multitasking and synchronous work: complexities in teacher work”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap