Multivariate analysis of the influence of peri-implant clinical parameters and local factors on radiographic bone loss in the posterior maxilla: a retrospective study on 277 dental implants

Mariane B Sordi, Vittoria Perrotti, Flavia Iaculli, Keila C R Pereira, Ricardo S Magini, Stefan Renvert, Stefano Antonio Gattone, Adriano Piattelli, Marco A Bianchini

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

58 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multivariate analysis of the influence of peri-implant clinical parameters and local factors on radiographic bone loss in the posterior maxilla: a retrospective study on 277 dental implants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap