Murderers' and sexual offenders' experiences of police interview and their inclination to admit or deny crime

Ulf Holmberg, Sven Å. Christianson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    201 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Murderers' and sexual offenders' experiences of police interview and their inclination to admit or deny crime”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap