Musculoskeletal chronic pain in general practice: studies of health care utilisation in comparison with pain prevalence

H. Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson, Ido Leden, Bengt Scherstén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

60 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Musculoskeletal chronic pain in general practice: studies of health care utilisation in comparison with pain prevalence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap