Musik och rörelse - samverkande ämnesingångar i förskolan

Anna Linge

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

112 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det föreligger ett behov i förskollärarutbildningen samt i förskolans vardagliga praktik av ett tydligare pedagogiskt fokus mot musisk-motorisk inlärning och yngre barns övergripande samt specifika lärande i och genom musik och rörelse. Det musikpedagogiska fältet för yngre barn bör därför utvecklas tydligare mot rörelseinnehållet (idrottsforskning). Ett sådant tvärvetenskapligt innehåll utmanar musikpedagogikämnet mot nya pedagogiska vinster, när vi därtill även implementerar samtida hjärnforskning om hjärna och kultur. Här finns ett kunskapsområde som exempelvis förenar språkutveckling med musikalisk utveckling. Ett sådant samband kan förstås som auditiv stimulans och vokal performans förstärkt genom rörelse. Musisk aktivitet som motorisk träning har, enligt ett urval av forskning nedan, förmåga att stödja och utveckla specifika ”skills” som i sin tur har betydelse för barns kognitiva förmåga. Det öppnar en möjlighet för en fördjupad  musisk-motorisk förskolepedagogik, samt en ökad medvetenhet att i lärarutbildningen öka kunskapen om musikens och rörelsens funktion i barns sociala, motoriska och kognitiva utveckling. Ordet  musisk står för musikaliska aktiviteter som stödjer rim, ramsor, sång och rytmik i förskolan (se exempelvis Uddén, 2004). Förutom dessa vill med sådana aktiviteter lägga till barns spel på instrument, inte endast rytminstrument, utan gärna fingermotoriska instrument som ukulele och violin.

OriginalspråkSvenska
Sidor5-7
Antal sidor2
StatusPublicerad - 2017
EvenemangThe 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017 -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensThe 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Citera det här