Mutation analysis of Swedish haemophilia B families: high frequency of unique mutations

Annika Mårtensson, A. Letelier, Christer Halldén, R. Ljung

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mutation analysis of Swedish haemophilia B families: high frequency of unique mutations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology