När relationer hotar att brista: att lyckas med anhörigskapandet som soldat och anhörig

Ann-Margreth E. Olsson

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

Sammanfattning

Samtliga familjer med familjemedlem som valt yrket soldat och officer i Sverige, förväntas fortsättningsvis kunna hantera att den försvarsanställde under långa perioder deltar i internationella militära insatser i krigsområden. Med dessa arbetsvillkor hamnar soldatens relationer under särskilda påfrestningar. Såväl soldater som deras anhöriga förväntas ha förmåga och kunnande att hålla sina relationer levande både på distans, under övningar och utlandstjänstgöring, liksom tiden före och efter sådana perioder.

Försvarsmakten har genom åren sänt iväg soldater och officerare på cirka 100.000 uppdrag i utlandet. Under lång tid har Försvarsmakten betraktat de försvarsanställda som isolerade individer – inte som ingående i familjesystem. Dessutom har existensen av barn som berörs helt bortsetts ifrån. Först på senare år har Försvarsmakten börjat registrera att soldaten är gift, samboende. Antal egna barn registreras inte varför uppgifter om hur många barn som genom åren berörts saknas. Samtidigt förväntas soldatens anhöriga att på hemmaplan fungera optimalt dels för att inte undergräva soldatens kapacitet i fält, dels för att han/hon ska ha något att se framemot och återvända till. Dessutom, förväntas hemmavarande vuxna att fungera på ett sätt så att inte berörda barn blir ytterligare belastade när en förälder gett sig ut i krig.

Att se soldaten som ingående i system, familjen och nätverket, innebär både att nya möjligheter öppnar sig och att andra hänsyn behöver tas än dem som idag tas. Familje- och/eller nätverksmöten skulle kunna både mobilisera resurser och göra överenskommelser om hur gå vidare i samskapandet av kommunikation och relationer.

Ovanstående är utgångspunkter i pågående systemisk, narrativ, dialogisk deltagande aktionsforskning vid Högskolan Kristianstad. Forskningen genomförs som en 3-årig kvalitativ studie där forskningspersonerna och forskaren i dialog utforskar hur deltagarna gör anhörigskapet i relation till varandra och hur de löser de sociala sammanhangen före utlandstjänstgöring, under, efter och sén (efter ytterligare 1 år). Sammanlagt följs ett 30-tal familjer.

 

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2013
EvenemangFamiljeterapi som ett kalejdoskop, Rikskongress Sveriges familjeterapiförening 17-18 oktober 2013, Ystad -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensFamiljeterapi som ett kalejdoskop, Rikskongress Sveriges familjeterapiförening 17-18 oktober 2013, Ystad
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)
  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här