Nature-Based Rehabilitation in Peri-Urban Areas for people with Stress-related Illness: A controlled prospective study

Anna María Pálsdóttir, Sara Wissler, Kerstin Nilsson, Ingemar Petersson, Patrik Grahn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nature-Based Rehabilitation in Peri-Urban Areas for people with Stress-related Illness: A controlled prospective study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi