Naturens teknik och människans teknikutveckling: en idéhistorisk utblick

  Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

  2 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Ekologisk design är ett nytt vetenskapsområde, som omfattar olika sätt att finna miljöanpassade och optimerade tekniska lösningar. Förebild är den anpassning som ägt rum i naturen, där levande organismer anpassats och optimerats för att överleva under evolutionens gång. Sett i ett idéhistoriskt perspektiv finner vi emellertid att människor länge funderat på olika samband i naturen och våra egna konstruktioner. Grekiska matematiker som levde under 400- respektive 300-talet före vår tideräkning beskrev gyllene snittet och den gyllene kvoten 1,68034…, vilka är proportioner som betecknats som en ideala. Så vitt skilda föremål som långskeppet i Uppsala domkyrka och svenska flaggan är konstruerade enligt gyllene snittets proportioner. Men hur hänger det egentligen ihop? En granskning visar nämligen att redan pyramiderna som uppfördes 2 800 f Kr. följer gyllene snittets proportioner. Ännu mer anmärkningsvärt är att det i naturen också finns symmetrier som kan beskrivas med hjälp av den gyllene kvoten. Exempel är antalet fjäll hos en tallkotte och ananasens fruktblad. Bland sociala insekterna som bin och termiter återfinns exempel på optimeringar, som bidragit till deras överlevnad i oförändrade former under årmiljoner. I denna artikel ges slutligen exempel på utveckling av redskap i naturen som påminner om människans redskap, vilket markerar vår tillhörighet.

  OriginalspråkSvenska
  Nummer1
  SpecialistpublikationTsunami
  StatusPublicerad - 2005

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

  Citera det här