Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv: kreativa lärandeprocesser

Susanne Thulin (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

Sammanfattning

I förskolans läroplan har ämnet naturvetenskap fått en framträdande plats. Men när förskolans lärare tillsammans med barnen ska göra naturvetenskap till praktik uppstår många frågor. Vad kan naturvetenskap förstås som? Hur kan uppdraget om naturvetenskap i förskolan realiseras? Hur kan barns erfarenheter och föreställningar mötas och tas tillvara och samtidigt utmanas till fördjupat lärande? Det finns inte ett sätt att göra detta, utan flera.

Den här boken erbjuder en mängd didaktiska perspektiv som berör såväl valet av innehåll som förhållningssätt och metoder grundade i beprövad erfarenhet och vetenskap.

Bokens syfte är att synliggöra, diskutera och utveckla kunskap om hur naturvetenskap som kunskapsområde i förskolan kan förstås och få sin praktiska utövning. I bokens olika kapitel ges både teoretiska och praktiska redskap som är användbara vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av innehållsområdet.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagGleerups Utbildning AB
ISBN (tryckt)9789140694669
StatusPublicerad - 2016

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här