Navigation in breeding-migrating common frogs Rana temporaria: a simple translocation experiment

J. Elmberg, P. Lundberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Frogs displaced during migrating navigated successfully towards their breeding pond. Solar and visual cues seemed most important to successful navigation.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)169-173
Antal sidor5
TidskriftAmphibia-Reptilia
Volym9
Nummer2
StatusPublicerad - 1988
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Zoologi (10608)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Navigation in breeding-migrating common frogs Rana temporaria: a simple translocation experiment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här