New binary h-generator quasi-cyclic codes by augmentation and new minimum distance bounds

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    3 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”New binary h-generator quasi-cyclic codes by augmentation and new minimum distance bounds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Matematik