New good quasi-cyclic codes and codes with improved minimum distance

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

32 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New good quasi-cyclic codes and codes with improved minimum distance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Mathematics

Engineering