Newly graduated nurses' experiences of the intervention graduate guidance nurses: A qualitative interview study

Anna Karin Rose, Ann-Christine Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
31 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Newly graduated nurses' experiences of the intervention graduate guidance nurses: A qualitative interview study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions