Nitrogen uptake potential under different temperature-salinity conditions: implications for nitrogen cycling under climate change scenarios

Sanjeev Kumar, P S Bhavya, R Ramesh, G V M Gupta, Fidel Chiriboga, Arvind Singh, Indrani Karunasagar, Ashwin Rai, Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Lars Edler, Anna Godhe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nitrogen uptake potential under different temperature-salinity conditions: implications for nitrogen cycling under climate change scenarios”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar