No altered dorsal anterior cingulate activation in bipolar II disorder patients during a Go/No-go task: an fMRI study.

Audun S Welander-Vatn, Jimmy Jensen, Christine Lycke, Ingrid Agartz, Andres Server, Øystein Bech Gadmar, Ingrid Melle, Per Hjalmar Nakstad, Ole A Andreassen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”No altered dorsal anterior cingulate activation in bipolar II disorder patients during a Go/No-go task: an fMRI study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap