Non-affirmative school didactics and life-world phenomenology: Conceptualising missing links

Michael Uljens, Tina Kullenberg

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Non-affirmative school didactics and life-world phenomenology: Conceptualising missing links”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap