Nonsurgical treatment of periimplantitis

Chin-Wei Wang, Stefan Renvert, Hom-Lay, Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nonsurgical treatment of periimplantitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap