Nordic in nature: friluftsliv and environmental connectedness

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nordic in nature: friluftsliv and environmental connectedness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap