"Nu sätter vi ord på det, ryggraden har flyttat till huvudet": kollegialt lärande och ett språkutvecklande förhållningssätt som beprövad erfarenhet i fritidshemsverksamheten

Petra Magnusson, Åse Albin, Sofie Bengtsson, Liselott Bondesson, Eva Cronert, Jessica Nilsson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

  48 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Artikeln beskriver ett utvecklingsarbete bedrivet i fritidshemsverksamhet. Syftet var att genom kollegialt lärande utveckla ett språkutvecklande förhållningssätt i verksamheten. Arbetet genomfördes under tre terminer och dokumentationen utgörs av anteckningar från observationer och samtalsträffar samt ljudinspelning från ett återkopplande samtal inspirerat av ”stimulated recall”. Resultatet bekräftar tidigare forsknings beskrivningar av fritidsverksamhet som en verksamhet som under senare år påverkats av organisatoriska förändringar och som en miljö för informellt lärande och processinriktad didaktik. Resultatet visar också på möjligheter att utveckla fritidshemsverksamhetens särskilda karaktär genom kollegialt lärande och strävan efter vetenskaplig grund. Utvecklingsarbetet bidrog till att stärka fritidslärarnas yrkesroll och öka deras medvetenhet om språkets betydelse för lärande.

  OriginalspråkSvenska
  TidskriftSkolportens nättidskrift Undervisning & Lärande
  Utgåva13
  StatusPublicerad - 2016

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Citera det här